Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội:

Luôn bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô

Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. Ảnh: H.A
Lên top