Luôn bám sát hơi thở cuộc sống

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ.
Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ.
Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ.
Lên top