Lượm hạt Xích Tùng cổ trên Yên Tử về nhân giống

Nhân viên Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử sàng lọc hạt cây Xích Tùng sau khi thu lượm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhân viên Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử sàng lọc hạt cây Xích Tùng sau khi thu lượm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhân viên Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử sàng lọc hạt cây Xích Tùng sau khi thu lượm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top