Lưới tàu cá va chạm san hô, một người mất tích ở biển Ninh Thuận