Lún nhiều cầu đường tại HN: Trách nhiệm đầu tiên thuộc về các nhà thầu

Mặt cầu Thanh Trì hằn lún và biến dạng. Ảnh: ANTĐ
Mặt cầu Thanh Trì hằn lún và biến dạng. Ảnh: ANTĐ
Mặt cầu Thanh Trì hằn lún và biến dạng. Ảnh: ANTĐ
Lên top