Lùm xùm nhân sự Tổng cục Đường bộ: Sai phạm trăm tỉ, lãnh đạo rút kinh nghiệm - vì vài nghìn lẻ, 2 lái xe mất việc

Ông Nguyễn Xuân Trường (trái) và ông Nguyễn Thanh Dương. Đồ họa: LN.
Ông Nguyễn Xuân Trường (trái) và ông Nguyễn Thanh Dương. Đồ họa: LN.
Ông Nguyễn Xuân Trường (trái) và ông Nguyễn Thanh Dương. Đồ họa: LN.
Lên top