Lùi thời gian tựu trường sau 15.8.2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo cân nhắc lùi thời gian tựu trường sát ngày 5.9 để học sinh, giáo viên có nhiều thời gian nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học hơn. 
Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Bộ Giáo dục và Đào tạo cân nhắc lùi thời gian tựu trường sát ngày 5.9 để học sinh, giáo viên có nhiều thời gian nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học hơn. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Bộ Giáo dục và Đào tạo cân nhắc lùi thời gian tựu trường sát ngày 5.9 để học sinh, giáo viên có nhiều thời gian nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học hơn. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top