Lùi thời gian bàn giao đường sắt Cát Linh-Hà Đông đến tháng 4.2021

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đã chốt thời điểm bàn giao. Ảnh ĐT
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đã chốt thời điểm bàn giao. Ảnh ĐT
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đã chốt thời điểm bàn giao. Ảnh ĐT
Lên top