Lực lượng Thuỷ đoàn I chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 ở Bắc Ninh

Lực lượng Thuỷ đoàn I nhắc nhở bà con làng chài phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Lê Lâm
Lực lượng Thuỷ đoàn I nhắc nhở bà con làng chài phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Lê Lâm
Lực lượng Thuỷ đoàn I nhắc nhở bà con làng chài phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Lê Lâm
Lên top