Chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

Lực lượng chức năng giám sát 24/24 giờ

Các địa phương đã bắt đầu thực hiện công tác chấm thi TH PT năm 2020.
Ảnh: Đặng Chung
Các địa phương đã bắt đầu thực hiện công tác chấm thi TH PT năm 2020. Ảnh: Đặng Chung
Các địa phương đã bắt đầu thực hiện công tác chấm thi TH PT năm 2020. Ảnh: Đặng Chung
Lên top