Lực lượng Cảnh sát cơ động ra quân bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử

Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - chỉ đạo lực lượng tham gia phối hợp bảo đảm an ninh trật tự Ngày bầu cử sắp tới. Ảnh: H.Lam
Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - chỉ đạo lực lượng tham gia phối hợp bảo đảm an ninh trật tự Ngày bầu cử sắp tới. Ảnh: H.Lam
Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - chỉ đạo lực lượng tham gia phối hợp bảo đảm an ninh trật tự Ngày bầu cử sắp tới. Ảnh: H.Lam
Lên top