Lực lượng biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào gặp gỡ trên thực địa

Lực lượng bảo vệ biên giới ba bên chuẩn bị tiến hành Lễ chào cột mốc phân định ranh giới, lãnh thổ của 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào. Ảnh: BĐBP
Lực lượng bảo vệ biên giới ba bên chuẩn bị tiến hành Lễ chào cột mốc phân định ranh giới, lãnh thổ của 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào. Ảnh: BĐBP
Lực lượng bảo vệ biên giới ba bên chuẩn bị tiến hành Lễ chào cột mốc phân định ranh giới, lãnh thổ của 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào. Ảnh: BĐBP
Lên top