Luật sư thu nhập bao nhiêu một tháng?

Ông Đỗ Hữu Đĩnh - Giám đốc Công ty Luật Việt Kim kí thỏa thuận hợp tác với Khoa Luật, ĐHQGHN
Ông Đỗ Hữu Đĩnh - Giám đốc Công ty Luật Việt Kim kí thỏa thuận hợp tác với Khoa Luật, ĐHQGHN
Ông Đỗ Hữu Đĩnh - Giám đốc Công ty Luật Việt Kim kí thỏa thuận hợp tác với Khoa Luật, ĐHQGHN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM