Luân chuyển công tác bí thư huyện vào nhà nghỉ "thăm sức khỏe" nữ cán bộ

Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo xác minh có hay không việc bí thư huyện ủy vào nhà nghỉ với nữ cán bộ.
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo xác minh có hay không việc bí thư huyện ủy vào nhà nghỉ với nữ cán bộ.