Lúa ngã rạp đồng sau 1 đêm, nông dân phải chạy mưa gặt lúa xanh

Sau trận mưa giông do ảnh hưởng bão số 5, nhiều diện tích lúa đang thời gian thu hoạch của người dân bị đổ ngả hoàn toàn. Ảnh: Nhật Hồ
Sau trận mưa giông do ảnh hưởng bão số 5, nhiều diện tích lúa đang thời gian thu hoạch của người dân bị đổ ngả hoàn toàn. Ảnh: Nhật Hồ
Sau trận mưa giông do ảnh hưởng bão số 5, nhiều diện tích lúa đang thời gian thu hoạch của người dân bị đổ ngả hoàn toàn. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top