Lúa giống ST24, ST25 khan hiếm không thua gì gạo ngon nhất thế giới

Lúa ST25 thích hợp hầu hết trên vùng đất lúa - tôm tại ĐBSCL (ảnh Nhật Hồ)
Lúa ST25 thích hợp hầu hết trên vùng đất lúa - tôm tại ĐBSCL (ảnh Nhật Hồ)
Lúa ST25 thích hợp hầu hết trên vùng đất lúa - tôm tại ĐBSCL (ảnh Nhật Hồ)
Lên top