Lúa đầu nguồn sông Cửu Long chết vì nhiễm mặn

Phần còn lại của 17 công lúa của anh Nguyễn Văn RuBi. Ảnh: Lục Tùng
Phần còn lại của 17 công lúa của anh Nguyễn Văn RuBi. Ảnh: Lục Tùng
Phần còn lại của 17 công lúa của anh Nguyễn Văn RuBi. Ảnh: Lục Tùng
Lên top