Lựa chọn SGK lớp 2, lớp 6: Cần đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật

Các khách mời tham dự tọa đàm: “Những điểm ưu việt của bộ SGK lớp 2, lớp 6 xã hội hóa đầu tiên". Ảnh: Tô Thế
Các khách mời tham dự tọa đàm: “Những điểm ưu việt của bộ SGK lớp 2, lớp 6 xã hội hóa đầu tiên". Ảnh: Tô Thế
Các khách mời tham dự tọa đàm: “Những điểm ưu việt của bộ SGK lớp 2, lớp 6 xã hội hóa đầu tiên". Ảnh: Tô Thế
Lên top