Lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6: Phải đảm bảo công bằng, tránh xáo trộn

Giờ học của học sinh một trường Tiểu học ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Giờ học của học sinh một trường Tiểu học ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Giờ học của học sinh một trường Tiểu học ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top