Lửa cháy thiêu trụi chợ Ea Kar, 45 kiốt hóa tro

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: LX
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: LX
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: LX
Lên top