Lũ trên các sông Miền Trung xuống chậm vì thủy điện xả tràn

Nhiều vùng hạ du sông Vu Gia, Thu Bồn, Quảng Nam vẫn còn ngập sâu trong lũ. Ảnh: Hữu Long
Nhiều vùng hạ du sông Vu Gia, Thu Bồn, Quảng Nam vẫn còn ngập sâu trong lũ. Ảnh: Hữu Long
Nhiều vùng hạ du sông Vu Gia, Thu Bồn, Quảng Nam vẫn còn ngập sâu trong lũ. Ảnh: Hữu Long
Lên top