Lũ quét Yên Bái: Người mẹ tuyệt vọng gọi tên con bên bờ suối Thia

Người mẹ nghẹn ngào gọi tên con và cháu mất tích trong dòng lũ.
Người mẹ nghẹn ngào gọi tên con và cháu mất tích trong dòng lũ.
Người mẹ nghẹn ngào gọi tên con và cháu mất tích trong dòng lũ.