Lũ quét xóa sổ nguyên ngôi làng vùng cao Quảng Ngãi

Lũ quét cuốn trôi nhà ở làng Hang Rin. Ảnh: Trường Thịnh
Lũ quét cuốn trôi nhà ở làng Hang Rin. Ảnh: Trường Thịnh
Lũ quét cuốn trôi nhà ở làng Hang Rin. Ảnh: Trường Thịnh
Lên top