Lũ quét trong đêm cuốn trôi và nhấn chìm nhiều tàu thuyền ở Bình Thuận

Các tàu thuyền neo đậu 2 bên bờ sông Dinh sáng 29.8. Ảnh: CTV
Các tàu thuyền neo đậu 2 bên bờ sông Dinh sáng 29.8. Ảnh: CTV
Các tàu thuyền neo đậu 2 bên bờ sông Dinh sáng 29.8. Ảnh: CTV
Lên top