Lũ ống đánh sập cầu, cắt đường, cuối trôi nhà ở Phước Thành, Phước Sơn

Nhiều tuyến đường lên vùng cao Phước Sơn, Quảng Nam bị chia chắt vì lũ và sạt lở. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Nhiều tuyến đường lên vùng cao Phước Sơn, Quảng Nam bị chia chắt vì lũ và sạt lở. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Nhiều tuyến đường lên vùng cao Phước Sơn, Quảng Nam bị chia chắt vì lũ và sạt lở. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Lên top