Lũ lụt ở Kon Tum: Dời nhà dân lên cao để tránh lũ, tránh sạt lở

Xã Ia Đal tháo dỡ, di dời nhà dân lên chỗ cao tránh sạt lở. Ảnh Đình Văn.
Xã Ia Đal tháo dỡ, di dời nhà dân lên chỗ cao tránh sạt lở. Ảnh Đình Văn.
Xã Ia Đal tháo dỡ, di dời nhà dân lên chỗ cao tránh sạt lở. Ảnh Đình Văn.