Lũ lụt ở Bắc Kạn gây thiệt hại hàng tỉ đồng

Lũ lụt đã gây ra nhiều thiệt hại cho nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: BBK.
Lũ lụt đã gây ra nhiều thiệt hại cho nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: BBK.
Lũ lụt đã gây ra nhiều thiệt hại cho nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: BBK.
Lên top