Lũ lớn trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và bắc Tây Nguyên

Cảnh báo 2 áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó một áp thấp nhiệt đới đã vào gần bờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh: NCHMF
Cảnh báo 2 áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó một áp thấp nhiệt đới đã vào gần bờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh: NCHMF
Cảnh báo 2 áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó một áp thấp nhiệt đới đã vào gần bờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh: NCHMF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top