Lũ lớn đánh sập cầu độc đạo, dân lấy cây bắc cầu tạm qua sông

Người dân đã ghép cây lại tạo thành nhịp để đi bộ qua sông. Ảnh: Đ.X
Người dân đã ghép cây lại tạo thành nhịp để đi bộ qua sông. Ảnh: Đ.X
Người dân đã ghép cây lại tạo thành nhịp để đi bộ qua sông. Ảnh: Đ.X
Lên top