Lũ cuồn cuộn chia cắt quốc lộ 4D từ Sa Pa sang Lai Châu, 2 người chết

Mưa lũ chia cắt quốc lộ 4D Sa Pa (Lào Cai) sang Lai Châu.
Mưa lũ chia cắt quốc lộ 4D Sa Pa (Lào Cai) sang Lai Châu.