Lũ cuồn cuộn chia cắt quốc lộ 4D từ Sa Pa sang Lai Châu, 2 người chết

Mưa lũ chia cắt quốc lộ 4D Sa Pa (Lào Cai) sang Lai Châu.
Mưa lũ chia cắt quốc lộ 4D Sa Pa (Lào Cai) sang Lai Châu.
Mưa lũ chia cắt quốc lộ 4D Sa Pa (Lào Cai) sang Lai Châu.