LOTTE Finance cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người lao động

Đại diện LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh trao giấy Chứng nhận ủng hộ cho bà Nguyễn Linh Giang, Phó tổng giám đốc cùng đại diện của  LOTTE Finance
Đại diện LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh trao giấy Chứng nhận ủng hộ cho bà Nguyễn Linh Giang, Phó tổng giám đốc cùng đại diện của LOTTE Finance
Đại diện LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh trao giấy Chứng nhận ủng hộ cho bà Nguyễn Linh Giang, Phó tổng giám đốc cùng đại diện của LOTTE Finance
Lên top