Lọt 1 ca COVID-19 cộng đồng, "vùng xanh" Điện Biên siết chặt kiểm soát

Các chốt, trạm kiểm soát COVID-19 tại Điện Biên hoạt động 24/24h từ nhiều tháng nay. Ảnh: CACC
Các chốt, trạm kiểm soát COVID-19 tại Điện Biên hoạt động 24/24h từ nhiều tháng nay. Ảnh: CACC
Các chốt, trạm kiểm soát COVID-19 tại Điện Biên hoạt động 24/24h từ nhiều tháng nay. Ảnh: CACC
Lên top