Long trọng "Uống tiết kim kê, thề không tham nhũng" tại Hội Minh thề 2018

Uống máu Kim kê, thề không tham nhũng. Ảnh: TN
Uống máu Kim kê, thề không tham nhũng. Ảnh: TN
Uống máu Kim kê, thề không tham nhũng. Ảnh: TN
Lên top