Long An xuất hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng

Ngành Y tế tỉnh Long An nhanh chóng vào cuộc sau khi xuất hiện ca COVID-19. Ảnh: BLA
Ngành Y tế tỉnh Long An nhanh chóng vào cuộc sau khi xuất hiện ca COVID-19. Ảnh: BLA
Ngành Y tế tỉnh Long An nhanh chóng vào cuộc sau khi xuất hiện ca COVID-19. Ảnh: BLA
Lên top