Long An: Xử lý nhiều vụ vi phạm môi trường từ tố giác của dân

Xả khói bụi gây ô nhiễm môi trường ở Long An. Ảnh: L.Đ.
Xả khói bụi gây ô nhiễm môi trường ở Long An. Ảnh: L.Đ.
Xả khói bụi gây ô nhiễm môi trường ở Long An. Ảnh: L.Đ.
Lên top