Long An: Vận động nhân dân cùng phòng chống cháy rừng

Kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Khu Bảo tồn ngập nước Láng Sen. Ảnh: V.Đ
Kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Khu Bảo tồn ngập nước Láng Sen. Ảnh: V.Đ
Kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Khu Bảo tồn ngập nước Láng Sen. Ảnh: V.Đ
Lên top