Long An tuyên chiến với rác thải nhựa

Kêu gọi ý thức cộng đồng chống rác thải nhựa. Ảnh: K.Q
Kêu gọi ý thức cộng đồng chống rác thải nhựa. Ảnh: K.Q
Kêu gọi ý thức cộng đồng chống rác thải nhựa. Ảnh: K.Q
Lên top