Long An tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã, phường “vùng đỏ”

Các cơ sở y tế tuyến huyện ở Long An sẽ được giảm tải khi thực hiện trạm y tế lưu động ở xã, phường, thị trấn. Ảnh: K.Q
Các cơ sở y tế tuyến huyện ở Long An sẽ được giảm tải khi thực hiện trạm y tế lưu động ở xã, phường, thị trấn. Ảnh: K.Q
Các cơ sở y tế tuyến huyện ở Long An sẽ được giảm tải khi thực hiện trạm y tế lưu động ở xã, phường, thị trấn. Ảnh: K.Q
Lên top