Long An: Tổ chức dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 12 từ ngày 20.4

Học sinh Trường THPT Chuyên Long An (khối 12) sẽ được học trên truyền hình để chuẩn bị thi THPT. Ảnh: K.Q
Học sinh Trường THPT Chuyên Long An (khối 12) sẽ được học trên truyền hình để chuẩn bị thi THPT. Ảnh: K.Q
Học sinh Trường THPT Chuyên Long An (khối 12) sẽ được học trên truyền hình để chuẩn bị thi THPT. Ảnh: K.Q
Lên top