Long An tiếp tục siết chặt biện pháp phòng dịch sau 4 ngày nới lỏng

Long An thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: K.Q
Long An thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: K.Q
Long An thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: K.Q
Lên top