Long An tiếp tục phong tỏa 1 bệnh viện và 15 hộ dân

Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước. Ảnh: K.Q
Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước. Ảnh: K.Q
Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước. Ảnh: K.Q
Lên top