Long An: Tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 28.2

Học sinh tỉnh Long An tiếp tục nghỉ học để phòng dịch bệnh COVID-19. Ảnh:L.A
Học sinh tỉnh Long An tiếp tục nghỉ học để phòng dịch bệnh COVID-19. Ảnh:L.A
Học sinh tỉnh Long An tiếp tục nghỉ học để phòng dịch bệnh COVID-19. Ảnh:L.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top