Long An: Tiêm xong vaccine cho người dân trên 18 tuổi trong tuần này

Tiêm vaccine cho công nhân tỉnh Long An. Ảnh: BLA
Tiêm vaccine cho công nhân tỉnh Long An. Ảnh: BLA
Tiêm vaccine cho công nhân tỉnh Long An. Ảnh: BLA
Lên top