Long An: Tiêm vaccine cho hơn 1,3 triệu dân 18 tuổi trở lên

Tiêm vaccine COVID-19 tại huyện Cần Đước, Long An. Ảnh: K.Q
Tiêm vaccine COVID-19 tại huyện Cần Đước, Long An. Ảnh: K.Q
Tiêm vaccine COVID-19 tại huyện Cần Đước, Long An. Ảnh: K.Q
Lên top