Long An: Tiêm phòng COVID-19 trong ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ

Long An tăng cường kiểm soát, không để dịch COVID-19 thâm nhập qua biên giới. Ảnh: K.Q
Long An tăng cường kiểm soát, không để dịch COVID-19 thâm nhập qua biên giới. Ảnh: K.Q
Long An tăng cường kiểm soát, không để dịch COVID-19 thâm nhập qua biên giới. Ảnh: K.Q
Lên top