Long An thực hiện cấp căn cước công dân 3 ca/ngày

Tập trung thực hiện cấp căn cước công dân ở Long An. Ảnh: BLA
Tập trung thực hiện cấp căn cước công dân ở Long An. Ảnh: BLA
Tập trung thực hiện cấp căn cước công dân ở Long An. Ảnh: BLA
Lên top