Long An thiết lập vùng cách ly 28 ngày nơi BN 6325 thường trú

Ngành Y tế Long An tích cực vào cuộc phòng chống dịch. Ảnh: BLA
Ngành Y tế Long An tích cực vào cuộc phòng chống dịch. Ảnh: BLA
Ngành Y tế Long An tích cực vào cuộc phòng chống dịch. Ảnh: BLA
Lên top