Long An: Thành lập 40 khu cách ly với 10.000 chỗ để ứng phó dịch COVID-19

Lực lượng tuyến đầu tỉnh Long An làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: VC.Đ
Lực lượng tuyến đầu tỉnh Long An làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: VC.Đ
Lực lượng tuyến đầu tỉnh Long An làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: VC.Đ
Lên top