Long An: Thăm hỏi gia đình có 7 người chết vì cháy nhà

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: LDO
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: LDO
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: LDO
Lên top