Long An: Taxi, bến khách ngang sông được hoạt động trở lại

Bến khách ngang sông hoạt động theo giờ. Ảnh: L.Đ
Bến khách ngang sông hoạt động theo giờ. Ảnh: L.Đ
Bến khách ngang sông hoạt động theo giờ. Ảnh: L.Đ
Lên top